Romska liv och platser

Stadsarkivets föredrag Se allt

Romska liv och platser

Många svenska romer levde länge kringresande liv i tält, husvagnar och läger. Inte förrän på 1960-talet fick man rätt till bostäder och skola. Hör hur intervjuer, foton, kartor och arkivmaterial kan avslöja ett dolt kulturlandskap och skildra svenska romers historia. Föreläsare: Charlotte Hyltén-Cavallius, Institutet för språk och folkminnen.