Kunskapsekonomins pionjärer - Seminarium med Jonathan Metzger

Stadsarkivets föredrag Se allt

Kunskapsekonomins pionjärer - Seminarium med Jonathan Metzger

Seminarium i serien Stockholm skriver historia på Stadsarkivet den 29 november 2018.

Frukostseminarium på Stadsarkivet torsdagen den 29 november 2018, kl. 08.30–10.00.

Inledning: Jonathan Metzger presenterar sin nya bok Kunskapsekonomins pionjärer. Konsultbranschen i Stockholm 1945– 2005.

 Därefter samtal och diskussion på temat:

Hur gick det till när konsultbranschen växte till en av Stockholms viktigaste näringsgrenar, en stöttepelare för regionens näringsliv och draglok för hela den svenska ekonomin? 

Seminarieserien Stockholm skriver historia:

Det är en serie med frukostseminarier för anknutna forskare och intresserade medarbetare. Vi vill inventera pågående forskning om Stockholm, skapa en vidare plattform för diskussion kring aktuella forskningsfrågor, identifiera framtida utmaningar och skapa grogrund för mer samverkan.

Till seminarieserien finns en blogg: https://stockholmskriverhistoria.wordpress.com

Seminariet hålls vid fyra tillfällen per år. Det är alltid en torsdag morgon mitt i månaden, kl 8.30– 10.00.
Arrangören bjuder på smörgåsar och kaffe. Max antal medverkande per gång är 25. Anmälan sker till arrangören.

Varje seminarium har ett tema som annonseras på förhand. Seminariet inleds med en kort föredrag där några centrala frågor lyfts. Därefter är diskussionen fri. Vi strävar efter en tillåtande och kreativ miljö där det prövande samtalet står i centrum.