Om uppsökande arbetet med unga

Socialförvaltningen Se allt

Om uppsökande arbetet med unga

Intervju med Björn Andersson, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. En film inspelad vid Stockholms stads pilot till introduktionsutbildning för stadens fältassistenter och ungdomsuppsökare 2018.