Genomföra undervisning i skolplattformen

Medioteket Se allt

Genomföra undervisning i skolplattformen

Filmen visar hur du kan använda skolplattformen som en del i din undervisning.