Sfi och skolplattformen

Medioteket Se allt

Sfi och skolplattformen

Filmen visar två metoder att arbeta i verktyget för Planering & Bedömning samt hur klassanteckningsboken kan användas i undervisningen.