Verktyg för planering och bedömning

Medioteket Se allt

Verktyg för planering och bedömning

Filmen beskriver hur man kan arbeta med planering och bedömning.