Cecilia Brinck berättar om kommunfullmäktiges möte den 5 november

Kommunfullmäktige Se allt

Cecilia Brinck berättar om kommunfullmäktiges möte den 5 november

Hör Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande, berätta vad som beslutades på kommunfullmäktiges möte den 5 november. Bland annat beslutades det om avtal rörande del av finansieringen av Mälarens reglering i samband med Slussens ombyggnad, nya hastighetsplaner och avfallstaxa för hushållsavfall.