Återanvänd en planering och ett arbetsmoment

Medioteket Se allt

Återanvänd en planering och ett arbetsmoment

Filmen beskriver hur du återanvänder en planering från Planering och Bedömning i ett arbetsmoment.