Arbeta kollegialt i Teams och Sharepoint

Medioteket Se allt

Arbeta kollegialt i Teams och Sharepoint

Filmen handlar om hur ett kollegium kan arbeta i Teams och Sharepoint.