Segregation och stadsutveckling

Stockholms stad Se allt

Segregation och stadsutveckling

Emma Holmqvist, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.
Presentation vid seminariet om social hållbarhet.