Skapa nytt utvecklingssamtal i planering och bedömning

Medioteket Se allt

Skapa nytt utvecklingssamtal i planering och bedömning

I den här filmen får du se hur man skapar ett nytt utvecklingssamtalsunderlag i verktyget Planering och bedömning i Skolplattformen.