Översikt av utvecklingssamtal i planering och bedömning

Medioteket Se allt

Översikt av utvecklingssamtal i planering och bedömning

I den här filmen får du en överblick av utvecklingssamtal i verktyget Planering och bedömning i Skolplattformen.