Skapa lärlogg i planering och bedömning

Medioteket Se allt

Skapa lärlogg i planering och bedömning

I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för grupp och individ i verktyget Planering och bedömning i Skolplattformen.