Dialogarbetet Samverkan Östberga

Enskede-Årsta-Vantör Se allt

Dialogarbetet Samverkan Östberga

2016-17 genomförde Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning en medborgardialog i Östberga för att öka trivsel och trygghet