Informationsfilm 1 Projekt Modernisering av sociala system

Stockholms stad Se allt

Informationsfilm 1 Projekt Modernisering av sociala system

Stockholms stads sociala system ska bytas ut och de nya digitala stöden ska vara anpassade till stadens olika verksamheters behov samt möjliggöra en kontinuerlig utveckling.