Mälarbacken hbtq-diplomeras

Stockholms stad Se allt

Mälarbacken hbtq-diplomeras

Under våren har delar av personal och chefer på Mälarbacken vård- och omsorgsboende genomgått Stockholms stads diplomutbildning för ett hbtq-kompetent och normmedvetande bemötande. Nu har Mälarbacken hbtq-diplomerats.

Genom utbildningen har personal och chefer ökat sin kunskap om hbtq-personers levnadsvillkor och medvetenhet om hur begränsande normer påverkar verksamhetens bemötande. De har arbetat aktivt med att normkritiskt granska och utveckla arbetssätt, rutiner och bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv.

”Vi har utvecklat en plan för fortsatt systematiskt arbete med att skapa en inkluderande miljö och likvärdig service oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.” säger enhetscheferna Maria Olsson och Agneta Hollingworth.

De anser att det finns väldigt lite forskning och kunskap kring hur hbtq-personer upplever sin situation när de blir äldre och har därför utsett en jämställdhet och hbtq-ambassadör som kommer att omvärldsbevaka och implementera nya arbetssätt så att alla ska känna sig inkluderade i verksamheten. 

stockholm.se/malarbacken