Bibliotekens roll i samhället – debatt med inledning av Jonas Hassen Khemiri

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Bibliotekens roll i samhället – debatt med inledning av Jonas Hassen Khemiri

Samtal med politiker från Stockholms stads kulturnämnd, arrangerat i samarbete med Svensk biblioteksförening.

Biblioteken är den mest besökta mötesplatsen i samhället och även den mest besökta kulturinstitutionen. Det är också en av de samhällsfunktioner som har störst förtroende hos allmänheten. Hur ska biblioteken utvecklas för att förvalta detta förtroende? Vilken roll ska biblioteken spela för kultur, bildning och spridning av kunskap och information? Dessa och andra frågor kommer vi att samtala om under eftermiddagen.

Författaren Jonas Hassen Khemiri, hängiven biblioteksbesökare, inleder med att reflektera över sitt förhållande till bibliotek. Därefter diskuterar politiker från kulturnämnden i Stockholm stad aktuella biblioteksfrågor. Publikfrågor är välkomna och kan lämnas in på förhand samt under samtalets gång.

Vi beklagar bristande ljudkvalitet under delar av filmen.