Stockholm - Nu och då

Stockholm växer Se allt

Stockholm - Nu och då

Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie och avdelningschef vid Stadsmuseiavdelningen berättar om ett Stockholm nu och då.