Del 3: Föreläsning om psykisk ohälsa bland äldre

Stockholms stad Se allt

Del 3: Föreläsning om psykisk ohälsa bland äldre

Inspelad föreläsning från 19 april 2018 med Susanne Rolfner Suvanto. Föreläsningen arrangerades för medarbetare och chefer som antingen jobbar inom äldreomsorgen på Södermalm eller bara har intresse av frågorna.