Rum för kritik?

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Rum för kritik?

Välkommen till ett samtal om kritikens framtid!

Det talas om "kritikens kris" att tidningarnas kritiska texter och recensioner får allt mindre utrymme idag. Samtidigt betonas ofta kritikens vikt för ett levande kulturliv och det offentliga samtalet. Hur skapar vi rum för kritiken i den nya digitaliserade offentligheten? Välkommen till ett samtal om kritikens framtid med utgångspunkt i den nyutkomna boken "Framtidens kritik".

I samtalet deltar:
Axel Andersson, författare, kritiker och redaktör för Kritiklabbet
Hanna Svensson, producent Kritiklabbet
Alexander Svedberg, författare, kulturskribent och redaktör

Moderator är Patrik Schylström, bibliotekarie

I samarbete med Kritiklabbet.