Förbättrad arbetssituation för biståndshandläggare på Södemalm

Stockholms stad Se allt

Förbättrad arbetssituation för biståndshandläggare på Södemalm

Linda Hamnes, enhetschef biståndsenheten avdelningen för äldreomsorg på Södermalms stadsdelsförvaltning, berättar om hur de har arbetat för att förbättra arbetssituationen för biståndshandläggare.