Lägg till externa applikationer och flikar i Teams

Skolplattformen Se allt

Lägg till externa applikationer och flikar i Teams

Hur man som pedagog kan lägga till externa applikationer och flikar i teams