Lägg till applikationer/flikar

Skolplattformen Se allt

Lägg till applikationer/flikar

Att som pedagog lägga till externa applikationer och flikar i Teams