Styr behörigheter i Teams filbibliotek

Skolplattformen Se allt

Styr behörigheter i Teams filbibliotek

Att som pedagog begränsa elevers/studerandes behörighet att redigera dokument i teamets filbibliotek.