Lämna in en uppgift i Teams

Skolplattformen Se allt

Lämna in en uppgift i Teams

Hur man som elev/studerande lämnar in en uppgift i Teams