Katarina Winell - Sviktande myndighetskapital utmanar oss

Seminarium och föreläsningar Se allt

Katarina Winell - Sviktande myndighetskapital utmanar oss

Vi talar om förtroende och vad utvecklingen kan få för långsiktiga konsekvenser för demokratin och samhällkontraktet. Tankar om kommunikatörens roll och medel. Några ord på vägen.
Katarina Winell, kommunikationsdirektör, Stockholms läns landsting

Chefskonferens kommunikation
Fokus: Förtroendefulla relationer

Taggad med Katarina Winell