Andreas Svensson - Att möta rättshaverister

Seminarium och föreläsningar Se allt

Andreas Svensson - Att möta rättshaverister

Lär känna människan bakom beteendet. Få vägledning i när och hur myndigheter bör agera? Andreas Svensson, legitimerad psykolog och författare till "Möta människor med rättshaveristiskt beteende" - handbok för yrkesverksamma.

Chefskonferens kommunikation
Fokus: Förtroendefulla relationer