Karin Setreus - Moralens väktare vs demokratins väktare

Seminarium och föreläsningar Se allt

Karin Setreus - Moralens väktare vs demokratins väktare

Vad får och bör en kommun säga och göra? Finns det motstridiga intressen i myndighetsrollen och när blir det skarpt läge i sociala medier? Med avstamp i verkliga exempel synar vi rollen som aktör i samhällsdebatten.
Karin Setreus doktorerar på sociala medier och är planner på Gullers Grupp.
Chefskonferens kommunikation.
Fokus: Förtroendefulla relationer.