Återbesöket - Kemikaliecentrum hos Karin Wanngård

Kemikaliecentrum Se allt

Återbesöket - Kemikaliecentrum hos Karin Wanngård

Skadliga kemikalier kan finnas i allt från fönsterputs till plastdockor och husgeråd. Fem Stockholmshushåll fick under hösten 2017 besök av experter från Stockholms stads kemikaliecentrum som tittar närmare på allt från städkemikalierna i städskåpet till plastbunkarna i köksskåpet och analyserar dammet i bokhyllorna.
Ett halvår senare gjorde vi ett återbesök för att se vad familjen gjort för förändringar sedan vi träffades sist. Den här gången gör vi ett återbesök hemma hos finansborgarrådet Karin Wanngård.

För mer info: Stockholm.se/kemikaliesmarthem