Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Socialförvaltningen Se allt

Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Personer som utsätts för våld i nära relationer upplever ofta att det är svårt att berätta om sin utsatthet. Det är därför avgörande att yrkesverksamma som möter våldsutsatta har kunskap och förmåga att se tecken på våld och ställer frågor om det.