Kulturskolan ger "Rum för Skapande"

Kulturskolan Stockholm Se allt

Kulturskolan ger "Rum för Skapande"

Kulturskolan genomför en mängd aktiviteter och skapar nya samarbeten.
tillsammans hittar vi nya sätt att nå barn och unga.
Det leder till: Tusentals nya deltagare. Mer kultur i barnens vardag. Flera nya ämnen. Kreativa uttryck från barn och och unga. Skapande tillsammans med professionella lärare. Tillträde till nya arenor. Tillgänglighet för fler med funktionsnedsättningar och olika evenemang för en bred publik.
Fler barn och unga får helt enkelt möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet.