Nämnden den 17 april 2018 och sammanfattning av "treåringen"

Stockholms stad Se allt

Nämnden den 17 april 2018 och sammanfattning av "treåringen"

Direktör Arjun Bakshi sammanfattar från nämndsammanträdet den 17 april samt går igenom det strategiska ärendet "Underlag för budget 2019 med inriktning för 2020-2021", den så kallade treåringen.