Bostadsbyggandet

Stockholm växer Se allt

Bostadsbyggandet

Stockholms stad bygger 140 000 bostäder till år 2030.
Möt Jonas Claeson, strateg på stadsledningskontoret, som berättar hur staden tänker när så mycket nu byggs.