För det allmänna bästa

Stadsarkivets föredrag Se allt

För det allmänna bästa

Genom gåvor, donationer och räntor har det Kungliga sällskapet Pro Patria överlevt mitt emellan stat och marknad i 250 år. Från början som hemlig orden men idag mest känt som välgörenhetssällskap och för att 1774 ha inrättat landets första barnbördshus.

Martin Gustavsson, Stockholms universitet och Roger Qvarsell, Linköpings universitet, på Stadsarkivet den 11 april 2018.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.

Taggad med onsdagshistorier