Översikt pedagogiskt verktyg i OneNote

Medioteket Se allt

Översikt pedagogiskt verktyg i OneNote

Pedagogiskt verktyget i programmet OneNote är ett förslag till arbetssätt för planering, reflektion och analys och fungerar som ett stöd för arbete med pedagogisk dokumentation.