Bakgrund och syfte till pedagogiskt verktyg i OneNote

Medioteket Se allt

Bakgrund och syfte till pedagogiskt verktyg i OneNote

Ett gemensamt pedagogiskt verktyg i syfte att stödja gemensam och kontinuerlig reflektion/dokumentation i arbetslaget och skapa underlag i verksamheten.