Glömda eller gömda kvinnor?

Stadsarkivets föredrag Se allt

Glömda eller gömda kvinnor?

Hur skapas egentligen bilden av historien? En ny inventering visar att endast sex procent kvinnor finns representerade bland Stadsarkivets personarkiv. Varför har det blivit så och går det att förändra? Hör om Ingrid Krogh vars efterlämnade handlingar doldes i hennes makes arkiv.

Therese Steen på Stadsarkivet den 14 mars 2018.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.