Stockholms gaturum

Stockholm växer Se allt

Stockholms gaturum

Jonas Eliasson, Förvaltningschef vid trafikkontoret berättar om hur Stockholm växer.