Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Kulturförvaltningen Se allt

Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Under våren kommer kommunfullmäktige besluta om Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.

Programmet kommer att bli ett styrande dokument för stadens samtliga verksamheter. Här berättar nämndsekreterare Kajsa Rydergård mer om programmets innehåll.