Sammanfattning arbetsmarknadsnämnden 30 januari 2018

Stockholms stad Se allt

Sammanfattning arbetsmarknadsnämnden 30 januari 2018

Arbetsmarknadsdirektör Arjun Bakshi sammanfattar nämndens sammanträde.