Så arbetar vi med jämställdhet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Enskede-Årsta-Vantör Se allt

Så arbetar vi med jämställdhet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har alla verksamheter uppdraget att göra en jämställdhetsanalys och arbeta systematiskt för att minska ojämställdheten. En viktig del i vårt arbete för att förverkliga visionen om ett Stockholm för alla. Här berättar några medarbetare om sin analys och sina åtgärder.

Taggad med jämställdhet