Allas rätt! - Intersektionalitet

Kulturförvaltningen Se allt

Allas rätt! - Intersektionalitet

Det intersektionella perspektivet bidrar till att beskriva hur olika diskrimineringsgrunder och maktordningar samspelar. Filmen är från Maktsalongens serie Viktiga saker och en del av webbutbildningen Allas rätt!