Allas rätt - Kön&Genus

Kulturförvaltningen Se allt

Allas rätt - Kön&Genus

Alla människor ska ha samma makt att påverka samhället och sina egna liv. Därför ska var och en som använder offentligt finansierad verksamhet kunna känna sig trygg i vetskapen om att bemötande och service, liksom resursfördelning, utformas på ett likvärdigt sätt oavsett vilket kön de tillhör. Filmen Kön och Genus är en film inom webbutbildningen Allas rätt och är producerad och distribuerad av Maktsalongen.