Allas rätt! - Normer

Kulturförvaltningen Se allt

Allas rätt! - Normer

Normer är en del av samhällets oskrivna och skrivna regler – idéer, föreställningar och förväntningar om hur saker och ting ska vara.
Filmen är från Maktsalongens serie Viktiga saker. Filmen är en del i webbutbildningen Allas rätt.