Grundskolechef Mona Tolf

Utbildningsförvaltningen Se allt

Grundskolechef Mona Tolf

Grundskolechef område 5 (Norrmalm, Rinkeby-Kista) Mona Tolf

Under 2017 har samtliga rektorer på Stockholms stads grundskolor genomgått utbildning i ledarskap och digitalisering – arrangerad i samarbete med utbildningsförvaltningen och Lin Education. Som en led i denna utbildning har även stadens grundskolechefer erhållit individuellt anpassad utbildning och stöd.

Ett delmoment i grundskolechefernas personliga utbildningar handlade om att via film presentera hur de ser på digitalisering både rent allmänt men också utifrån skolans perspektiv. Filmen handlar om förebildlighet, praktik samt funderingar kring nationell och internationell omvärldsbevakning. Vidare ger grundskolecheferna sin bild om var de tror att Stockholms stads skolor befinner sig om fem år gällande digitalisering.