Digital kompetens och programmering i åk 1-3, del 1 med Karin Nygårds

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital kompetens och programmering i åk 1-3, del 1 med Karin Nygårds

Under hösten 2017 gav Utbildningsförvaltningen tillsammans med Karin Nygårds en seminarieserie för stadens grundskolelärare kring programmering och länkarna nedan leder till de filmade seminarierna. I filmen berättar Karin om vad programmering i grundskolan innebär och ger tips på hur du som lärare kan förbereda dig på bästa sätt inför styrdokumentsförändringarna. 

Karin Nygårds är grundskollärare i svenska för låg-och mellanstadiet. De senaste fyra åren har hon inriktat sig på programmering med elever i grundskolan. Bland annat har hon varit med och gjort en webbkurs om programmering för skolpersonal, för Skolverkets räkning.