Emily Dickinson, poeten som tände lampor.

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Emily Dickinson, poeten som tände lampor.

Översättaren och litteraturvetaren Ann-Marie Vinde (1934-2017) framför Emily Dickinsons dikter och berättar om poetens utgivningshistoria. Av 1800-talspoeten Emily Dickinson publicerades nästan inga dikter medan hon levde. Idag hyllas hon som en av USA:s största diktare och är flitigt tonsatt och översatt till många språk.

Ann-Marie Vinde kom nyligen ut med en andra volym av Dickinsons dikter på svenska: Poeter tänder bara lampor (Bokverket).

Kort efter att detta program genomförts avled Ann-Marie Vinde. Vi på Stadsbiblioteket minns hennes besök med värme och hennes gärning lever kvar i de översättningar och det arbete hon utfört.