Digital Agenda 171207 del 4 av 4

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171207 del 4 av 4

4. Programbanken, information om en ny del i IKT-enhetens organisation samt avslut.
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171207.