Digital Agenda 171207 del 3 av 4

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171207 del 3 av 4

3. Informationssäkerhet och personuppgifter, Ustart.
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171207.