Digital Agenda 171207 del 2 av 4

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171207 del 2 av 4

2. Skolplattformens Startsida och Teams for education.
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171207.